Morze Czerwone

Morze Czerwone w liczbach
DŁUGOŚĆ: 2,250km
ŚREDNIA SZEROKOŚĆ: 300km
SZEROKOŚĆ BAB EL-MANDEB: 29km
POWIERZCHNIA: 438,000km3
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ: 2,850m
GŁĘBOKOŚĆ BAB EL-MANDEB: 134m
ŚREDNIE ZASOLENIE: 41%o
MAKSYMALNA TEMPERATURA: 30C
MINIMALNA TEMPERATURA: 20C
ŚREDNIA TEMPERATURA: 25C
GATUNKI RYB: 1,248
GATUNKI RYB ENDEMICZNYCH: 17%
GATUNKI KORALI: 250
GATUNKI KORALI ENDEMICZNYCH: 8%

red_sea_87Bab el-Mandeb (Brama Łez). Szerokość cieśniny wynosi 29 kilometrów, a maksymalna głębokość tylko 134 metry co znacznie ogranicza wymianę wody z Oceanem Indyjskim.

Z powodu wysokiej temperatury powietrza i suchego klimatu panującego w okolicach Morza Czerwonego roczne parowanie wody wynosi 200 centymetrów (900 bilionów metrów sześciennych wody).

Brak dopływów słodkiej wody i ograniczona wymiana z Oceanem Indyjskim, która wystarcza tylko do wyrównywania barków wody spowodowanych parowaniem, powoduje intensywny wzrost zasolenia, który jest najwyższy na świecie wśród mórz otwartych i wynosi od 38%do 41% w Zatokach Sueskiej i Aqaba.

red_sea_coral_reefs
Przyczyną tak niezwykłego zjawiska jest głęboki rów tektoniczny przecinający dno Morza Martwego. Pęknięcie tektoniczne zaczyna się w Libanie, przebiega przez Morze Czerwone rozciągając się aż na kontynent afrykański. Wzdłuż rowu magma unosi się w kierunku powierzchni Ziemi podgrzewając wodę do temperatury 30-63 C w miejscu zwanym Atlantis Il Trench znajdującym się na 21 stopniu szerokości geograficznej północnej gdzie dno morza sięga 2200 metrów głębokości.

Linia brzegowa Morza Czerwonego ograniczona jest rafami egypt_places_to_visit_marsa_alam_PL0029natomiast głęboka zatoka z charakterystycznym wąskim wejściem często niezauważalny z morza nazywana jest sharm. Poza zatokami marsa i sharm u północnych wybrzeży Morza Czerwonego spotkamy również khor czyli wąską zatokę utworzoną przez ujście starej  rzeki po której dziś zostało już tylko koryto czyli wadi.

POCHODZENIE NAZWY MORZA CZERWONEGO
Istnieje kilka teorii tłumaczących pochodzenie nazwy Morza Czerwonego. Oto i one.Eg+211b

Grecki historyk Herodotus żyjący w Vw p.n.e. nazwał morze Erytrejskim, powtarzając imię mitycznego króla greckiego zwanego Erythros co w języku greckim oznaczało kolor czerwony.

Kolejna teoria mówi, iż Grecy kojarzyli lądy położone na południe i słońce z kolorem czerwonym, dlatego nazwa Morze Czerwone połączone jest z położeniem na południu. Z naukowego punktu widzenia nazwa Morze Czerwone pochodzi od alg (Trichodesmium erythraeum) kwitnących w niektórych miejscach morza, powodujących zabarwienia wody w tych miejscach na odcień czerwony lub od „czerwonych” gór otaczających morze, które zawdzięczają swój kolor wysoką koncentracją tlenku żelaza.

Ciekawy jest również fakt, że na antycznych mapach świata i średniowiecznych atlasach Morze Czerwone jest właśnie koloru czerwonego, a nie charakterystycznego dla wód koloru niebieskiego.

MAŁY SŁOWNIK TERMINÓW GEOGRAFICZNYCH
Bahar = Morze
Gebel = Góra
Khor = Zatoka na końcu starego koryta rzeki
Marsa = duża otwarta zatoka
Ras = Przylądek
Sharm = Zatoka z wąskim i głębokim wejściem
Wadi = Dolina utworzona przez starą rzekę