kursy instruktorskie IDC

Kurs Instruktorski PADI IDC – Instructor Development Course
Sharm El Sheikh, Egypt, Sheikh Coast Diving Center

Kurs Instruktorski PADI IDC – Instructor Development Course

 W trakcie trwanie kursu IDC zdobędziecie praktykę metod nauczania teorii, prowadzenia zajęć na  basenie i w wodach otwartych. Kursy IDC są prowadzone przez nas w języku polskim, także wszystkie niezbędne materiały są przygotowane w języku polskim. Na czas trwania egzaminu oferujemy tłumacza GRATIS. Naszym absolwentom oferujemy pracę w Centrum Nurkowym w Sharm El Sheikh.

WYMAGANIA WSTĘPNE NA KURS INSTRUKTORSKI PADI (IDC)

 • Minimalny wiek: 18 lat
 • stopień nurkowy Divemaster PADI lub Asystent Instruktora PADI lub odpowiadający poziomem kwalifikacji stopień z innej organizacji nurkowej (np. CMAS 3***, NAUI Divemaster, SSI Dive Con, LOK 1-szy stopień lub wyższy).
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej EFR (CPR, First Aid, AED, CFC) nie starszy niż 24 miesięce (możliwość zrobienia w/w kursu za dodatkową opłatą).
 • Udokumentowane 60 nurkowań w logbooku (aby przystąpić do egzaminu końcowego należy mieć udokumentowane 100 nurkowań).
 • Musisz być certyfikowanym nurkiem, co najmniej od 6 miesięcy.
 • Posiadać zaświadczenie lekarskie o zdolności do Nurkowania (ważne max 12 miesięcy)
 • Posiadać certyfikaty odbytych kursów PADI lub odpowiednich innych uznanych organizacji

 

 

ZAKRES KURSU IDC

Wykłady teoretyczne

 • omówienie kursu
 • nauka, szkolenie i system PADI
 • nauka prezentacji wykładów teoretycznych
 • programy: Discower Scuba i Snorkeling
 • prowadzenie zajęć basenowych
 • prowadzenie nurkowań na wodach otwartych
 • przegląd przemysłu nurkowego
 • ogólne standardy i procedury
 • odpowiedzialność prawna i zarządzanie ryzykiem
 • rola materiałów szkoleniowych i nauczania selektywnego
 • kursy PADI: Scuba Diver i Open Water Diver
 • jak uczyć tabel do planowania nurkowania RDP
 • nauczanie dzieci
 • filozofia kontynuacji edukacji PADI
 • podstawy biznesu dla instruktorów Nurkowania
 • program „Przygoda w nurkowaniu” (Adventures in diving)
 • kursy specjalizacyjne i program Master Scuba Diver
 • kurs Rescue Diver
 • kurs Divemaster
 • programy podtrzymujące zainteresowanie nurkowaniem

 

Zajęcia basenowe

 • prezentacja 20-tu podstawowych umiejętności nurkowych oraz właściwych technik ich demonstracji
 • poznawanie i demonstracja technik nauczania oraz rozwiązywanie podstawowych problemów pod wodą
 • zajęcia z zakresu ratownictwa
 • warsztaty z kursów wprowadzających do Nurkowania

 

Zajęcia na wodach otwartych

 • poznawanie i demonstracja technik nauczania oraz rozwiązywanie podstawowych problemów pod wodą
 • warsztaty z kursu Adventure
 • warsztaty z kursu Rescue

Zakres wymaganej wiedzy z teorii Nurkowania

 • Fizyka nurkowania
 • Fizjologia nurkowania
 • Sprzęt nurkowy
 • Środowisko i umiejętności
 • Planowanie nurkowania (RDP i eRDPML) i Teoria dekompresji

WYMAGANY SPRZĘT NURKOWY:

 • skafander nurkowy
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza i manometrem
 • kamizelka/jacket
 • maska, fajka, płetwy
 • zegarek/czasomierz,
 • tabliczki do pisania pod wodą z ołówkiem i przymocowaniem do jacketu

 

Ceny:

 • Kurs przygotowawczy (nieobowiązkowy, zalecany) – € 150
 • Kurs instruktorski IDC* – € 1100
 • Emergency First Response Instructor – GRATIS
 • opłaty IDC Application Fee + IE Fee we własnym zakresie, ok 500 GBP

 

Dodatkowe informacje:. jarek@sheikhcoast.com
Informacje dotyczące zakwaterowania, przelotów, warunków płatności: magda@divingpro.eu
Tel. 022/858-34-20 lub 0506 115 329