PADI Divemaster

Uczestnictwo w kursie PADI Divemaster jest pierwszym krokiem w zawodowej karierze nurka. Nurkowie, którzy pozytywnie ukończą to szkolenie, zdobywają rangę Certyfikowanego Asystenta i status Mistrza Nurkowania – Divemaster’a.  Mogą  nadzorować certyfikowanych nurków podczas ich aktywności podwodnej, asystować podczas szkoleń, a także prowadzić wycieczki podwodne. Na tym szkoleniu kandydaci na Divemaster’a uczą się jak prawidłowo demonstrować ćwiczenia, nadzorować nurkowanie w czasie szkolenia i po jego zakończeniu. Certyfikat ten udostępni Ci dalszą możliwość rozwoju na poziomie zawodowym. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminów, pozwoli Ci połączyć hobby z pracą. Będziesz mógł ciekawie spędzać wakacje w odległych zakątkach świata nurkując i przy okazji zarabiając pieniądze – jako przewodnik i asystent podczas kursów nurkowych w bazie nurkowej.

Podczas kursu będziesz uczyć się w jaki sposób przewodzić grupie nurków zarówno w teorii jak i w praktyce na basenie i wodach otwartych. Weźmiesz udział w kursie Open Water Diver celem nabycia praktyki w asystowaniu Instruktorowi podczas Szkolenia. Nauczysz się w jaki sposób identyfikować najczęściej występujące problemy u początkujących nurków pod wodą oraz w jaki sposób pomóc młodym adeptom Nurkowania.

Wymagania wstępne:
– Minimalny wiek: 18 lat
– Certyfikat PADI RESCUE DIVER lub certyfikat innej organizacji kwalifikujący do tego kursu
– Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania
– Minimum 60 potwierdzonych nurkowań

Uprawnienia i możliwości nurka ze stopniem Divemaster:
– praca w Centrum Nurkowym na całym świecie jako organizator nurkowań oraz przewodnik nurkowy
– możliwość wspierania pracy instruktora nurkowania podczas szkolenia na niższe stopnie nurkowe
– samodzielne prowadzenie grup nurkowych
– prowadzenie programu szkolenia PADI Discover Snorkeling
– prowadzenie egzaminów kursu nurkowania PADI Scuba Review dla certyfikowanych już nurków
– prowadzenie grup certyfikowanych nurków w programie Discover Local Diving
– możliwość nauczania procedur EFR wszystkich nurków, którzy zostali już certyfikowani przez Instruktora

Przebieg kursu:

– około 80 godzin zajęć dydaktycznych:
– 12 wykładów teoretycznych
– ćwiczenia praktyczne na basenie i wodach otwartych, w skład których wchodzą:

 • minimum 3 asysty przy kursach podstawowych
 • minimum jedna asysta przy kursie zaawansowanym
 • zaliczenie wszystkich ćwiczeń z kursu podstawowego w jakości DEMONSTRACYJNEJ !
 • zaliczenie sprawdzianu z ratownictwa
 • zaliczenie sprawdzianu wytrzymałościowo-pływackiego

– kurs kończy się egzaminem testowym z 8 działów teorii nurkowania

Sesja teoretyczna:

 • Rola oraz charakterystyka Divemastera PADI,
 • Nadzorowanie certyfikowanych nurków,
 • Asystowanie podczas szkolenia,
 • Wprowadzenie do teorii nurkowania,
 • Fizyka,
 • Fizjologia,
 • Sprzęt,
 • Teoria dekompresji i tabele nurkowe RDP,
 • Programy prowadzone przez Divemastera,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Biznes nurkowy,
 • Twoja kariera w nurkowaniu.

Sesja praktyczna

 • Umiejętności oraz zadania pływackie 1 i 2 wody basenowe.
 • Zamiana sprzętu – wymagane zadanie zaliczeniowe nr 2
 • Ocena umiejętności ratowniczych.
 • Ocena umiejętności nurkowych.
 • Umiejętności oraz zadania pływackie 3 i 4
 • Kursy prowadzone przez Divemastera PADI
 • Sesja doszkalająca oraz poprawkowa.
 • Rozpoczęcie praktyki i/lub praktyczne zadania zaliczeniowe.

Samodzielna nauka

 • Awaryjny plan ewakuacyjny – zadanie do ukończenia przed certyfikacją.
 • Fizyka nurkowania i fizjologia nurkowania
 • Mapowanie – zadanie do ukończenia przed certyfikacją.
 • Teoria dekompresji i Rekreacyjny Planer Nurkowań PADI (RDP , eRDP).