Emergency First Response

Podczas kursu pierwszej pomocy EFR PADI nauczysz się zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w codziennych sytuacjach resuscytacji bezprzyrzadowej, opatrywania zranień, postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia na skutek wypadku lub choroby. Pamiętaj, że do stanu zagrożenia życia może dojść każdego dnia i w każdej sytuacji, więc kurs ten przyda Ci się także w życiu codziennym.

Wymagania wstępnie:
Do kursu mogą przystąpić wszyscy chętni.  Nie istnieją określone wymogi limitów wiekowych, umiejętności i posiadanych certyfikatów.

Czas Trwania:
W zależności od liczebności grupy słuchaczy, rodzaju materiałów dydaktycznych i opieki kurs może być ukończony w ciągu 4-6 godzin.

logo_efr_kurs_pierwszej-pomocy