PADI OWD

KURS PODSTAWOWY – OPEN WATER DIVER

Wstępne wymagania pozwalające przystąpić do kursu Open Water Diver PADI

  • minimalny wiek to 15 lat, bądź 12 lat w przypadku Junior OWDpadi
  • Niezbędna jest umiejętność pływania pozwalająca przepłynąć 200 metrów (bez płetw) bądź 300 metrów (w płetwach)

Przebieg szkolenia Open Water Diver PADI:

Podstawowy kurs OWD ma trzy części, w skład których wchodzą:

  1. teoretyczne moduły (5) obejmujące testy, podręcznik oraz filmy,
  2. nurkowanie w basenie (5 razy) z kompletnym sprzętem pozwalające nabyć podstawowe umiejętności praktyczne: 1-2 dni zajęć teoretycznych + praktycznych,
  3. nurkowanie w Egipcie na wodach otwartych (4 razy): 2×2 dni w Morzu Czerwonym.

Kurs OWD obejmuje zajęcia teoretyczne, których celem jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji związanych z bezpiecznym nurkowaniem. Oczywiście najlepsze efekty daje aktywne uczestnictwo oraz przekładanie poznanej wiedzy na praktykę podczas ćwiczeń na basenie, które czasem (w ograniczonym zakresie) można przeprowadzić także na wodach otwartych. Ćwiczenia praktyczne pozwalają przetestować podstawowe umiejętności nurkowania uczestników kursu OWD.

Praktyczne zajęcia na wodach otwartych mają za zadanie podnieść umiejętności nurkowe, umożliwić poznanie typowych sytuacji jakie zdarzają się pod wodą a także są okazją do oceny swojej wiedzy praktycznej. Kurs skonstruowany jest w taki sposób, aby odpowiadał odmiennym umiejętnościom oraz oczekiwaniom uczestników. Trening na wodach otwartych pozwala ponadto poznać specyfikę oraz środowisko wód, w których uczestnicy spędzą wakacje nurkowe po skończonym kursie.

Podczas kursu instruktor jest do pełnej dyspozycji uczestników, odpowiadając na wszelkie pytania oraz pomagając w pełnym zrozumieniu danego zagadnienia. Instruktorzy to profesjonaliści zaangażowani w prowadzone zajęcia, dlatego też zachęcamy do jak najlepszego wykorzystania tego czasu, zadawania jak największej ilości pytań, dzięki czemu doskonale wypełnione zostaną zadania podstawowego kursu Open Water Diver.

Uprawnienia uzyskiwane dzięki otrzymaniu stopnia Open Water Diver PADI to:

  1. Możliwość nurkowania z osobą mającą podobny stopień wyszkolenia do 18 metrów bez opieki lub nadzoru instruktora
  2. Możliwość odbycia kursu Advanced Open Water Diver PADI
  3.  Dostęp do części specjalistycznych kursów