Kurs PADI Tec Diver 45

Kurs PADI Tec 45 rozpoczyna się w punkcie, w którym zakończył się kurs Tec 40 i kontynuuje Twój trening nurka technicznego dalej i głębiej. To drugi z etapów do ukończenia pełnego kursu PADI Tec Diver.

Wiedza jaką osiągniesz:

 • Umiejętność planowania i wykorzystywania sprzętu potrzebnego do nurkowania maksymalnie do 45m
 • Jak planować i wykonywać pojedyncze lub wielokrotne nurkowania dekompresyjne z użyciem jednego cylindra z EANx lub tlenem do przyspieszenia lub zwiekszenia konserwatyzmu w przystankach dekompresyjnych.
 • Poznasz i nauczysz się jak używać jedną butlę z gazem dekompresyjnym zawierającym max 50 % tlenu (EANx50) tak aby podnieść konserwatyzm podczas dekompresji.
 • Nie będzie limitów czasu trwania dekompresji.
 • Dowiesz się jak przygotować i reagować w przypadku sytuacji awaryjnej
 • Udoskonalisz podstawowe umiejętności i procedury potrzebne do głębszych technicznych nurkowań.
 • Używasz podstawowego zestawu do nurkowań technicznych.

 Wymagania wstępne:

 • certyfikat PADI Rescue Diver
 • certyfikat PADI Tec 40 lub równoważny
 • zalogowane minimum 50 nurkowań, z czego: 12 nitroksowych głębszych niż 18 m,6 głębszych niż 30 m
 • ukończone 18 lat
 • formularz medyczny podpisany przez lekarza

 cena:
Kurs- 440USD
Crew-Pak Tec Diver Deep; podręcznik; Equipment Set-up and Key Skills wideo na płycie DVD; tabele planowania nurkowania; „Check” listę – 60USD
Certyfikat PADI Tec 40 – 45USD

oferta dostępna przy pobycie w Sharm El Sheikh

MASZ PYTANIA? DZWOŃ LUB PISZ.

info@divingpro.eu

+48 506 115 329