Anemone Reef

Całkowicie zatopiony zespół kilku małych formacji raf. Nurkowanie w tym miejscu jest bardzo nieprzewidywalne ze względu na silne i zmienne prądy. Na głębokości około 5 metrów znajdują się wierzchołki poszczególnych bloków i właśnie te miejsca są bujnie porośnięte anemonami, wśród których zamieszkują również liczne krewetki i kraby. Łagodnie opadające do piaszczystego dna ściany rafy porośnięte są przepięknymi gorgoniami. Między kamiennymi blokami można spotkać mureny.